Undervisning - Teaching

SISSEL LARSEN

MUSIKK, HUND OG FOTO

Å undervise


Er å altid være  i forandring. Gi barn og ungdom mulighet til å utvikle seg individuelt , gi muligheter til alle  for å lære å spille et instrument


Å se mulighetene istedet for begrensningene