Tøyen Orkester/Tøyen Musikk og Kulturprogram

SISSEL LARSEN

MUSIKK, HUND OG FOTO


Tøyen Orkester

Tøyen Musikk og Kulturprogram

 


                                                                                                      

 

  

                                                                                           LÆRING GJENNOM MUSIKK


MUSIKK OG KULTURPROGRAMMET PÅ TØYEN SKOLE,

TØYEN ORKESTER

 

 

Gjennom musikk, musisering og konserter øker forståelsen mellom kulturer. Forståelse for menneskeverdet, og respekten for hverandre.         Gjennom musikk og kultur bygges hele mennesket.                                                                                                   MUSIC MAKES A DIFFERENCE!


På Tøyen skole i Oslo foregår ett unikt musikk og kulturprogram.

Alle elever fra og med 2. trinn får opplæring på instrument.

Opplæringen i musikk og kulturprogrammet skjer på et orkesterinstrument, og elevene, på hvert trinn, er delt opp grupper på 3 -10 elever.

Undervisningen skjer i regi av Oslo kulturskole, og er ett samarbeid mellom Tøyen skole og kulturskolen.

 

Høsten 2018 startet vi opp med Music Mind Games og noen timer kor i første trinn, og 7. trinn hadde sin egen forestilling.


For 1. trinn foregår foreløpig opplegget i intervaller på 4 uker pr. klasse.

 

Fra 4 trinn setter vi, på prosjektbasis, sammen til et klasseorkester. Dette for å gi elevene tidlig samspillserfaring. Det å spille sammen utvikler selvstendighet og sosiale relasjoner


Høsten 2018 begynte Tøyen orkester med faste øvelser etter skoletid. Øvelsene er satt fra15:00 – 16:00.

Mellom kl. 14:45-15:00 er det enkel servering.


Orkesteret har siden september bestått av ca 25 elever fra 5 – 7 klasse.

Det er fantastisk at vi nå har fått ukentlige øvelser på ettermiddagstid.

Fra høsten 2019  håper vi å utvide øvingstiden, samt å få i gang ett juniororkester. 


          

Vi tenker Tøyen orkester som et generasjonsorkester. Ett orkester for barn, ungdom og voksne kan være medlemmer i orkesteret. Orkesteret skal bli et tilbud for alle i bydel gamle Oslo.


Oslo Kulturskole har i 2018 hatt et gratis tilbud om ettermiddagsundervisning på de fleste instrument vi har i orkesteret. I 2018 har mellom 70-80 barn fått dette tilbudet. Undervisningen skjer i grupper, og vi har ventelister.

Musikk og Kulturprogrammet på Tøyen skole har stor overføringsverdi, og kan lett forankres på andre skoler i Bydel Gamle Oslo, i andre bydeler, samt andre steder i landet.

 

 Hele klassen er et orkester


1 time i uken får elevene undervisning som en del av musikkundervisningen på skolen. Alt foregår som gruppeundervisning. Vi gir foreløpig opplæring på fløyte, klarinett, trompet, baryton, trombone, fiolin, cello, slagverk, og Music Mind Games, sang.


Opptreden og konserter


Vi fikk 39 000 kr i frivillighetsmidler fra bydel Gamle Oslo, og denne støtten gikk til innkjøp av 4 Yamaha trompeter.

Vi har jevnlige konserter på ettermiddagene for foreldre og venner på Tøyen skole.


Dette skaper samhold foreldrene imellom og stolthet hos barna. Det kreves konsentrasjon for å sitte stille og vente på sin tur til å spille. Det kreves trening og tålmodighet for å lære seg å beherske et instrument. Men stolthetsfølelsen som oppstår i det ungene klarer det, er ubeskrivelig. Det å få applaus, det å se stoltheten hos foreldre og barn er helt magisk.


Tøyen orkester øver jevnlig på Tøyen skole, i tillegg har orkestermusikantene spilletimer på ettermiddagstid.

Dette styrker selvtilliten til de ungene som deltar hos oss. De lærer seg noter, behersker instrumenter mange av dem aldri ville hatt tilgang til, og får være med i ett samlende fellesskap.


Kulturkompetanse er viktig for å kunne forstå og bli inkludert i det samfunnet vi bor i.

Fra områdetløftet Tøyen fikk orkesteret i 2018 20.000,- kroner til ett konsertprosjekt.

Midlene ble brukt til å få med oss to Irakiske profesjonelle musikere.

Safaa Al Saadi og Sattar Al Saadi.


Det ble en suksess som førte til ett helt nytt repertoar, hvor blant annet tradisjonell norsk musikk ble blandet med arabiske rytmer og fløytespill

Tøyen orkester holdt en konsert 4. november 2018 på Barnas Verdens dager. Dette var en helt ny opplevelse for våre musikanter, og med oss hadde vi våre to Irakiske musikere.

 Første desember var det nok en fantastisk konsert, denne gangen i Grønland kirke, et samarbeid med Ellayali Orkester. 27 barn fra Tøyen orkester i samspill med profesjonelle musikere. Fullsatt kirke og en stolthet som var til å ta og føle på. 


11.desember spilte vi på Det Norske Teateret, på ett arrangement for Redd Barna Orkesteret har fra 4. september 2018 hatt ukentlige orkesterøvelser tirsdager fra kl. 15:00 – 16:00.

Det legges stor vekt på konserter og opptredener av forskjellige slag.

Det å stå foran publikum, vise at man mestrer et instrument, få applaus, få ros av publikum, foreldre og lærere…..

Den stoltheten er til å ta å føle på, og er viktig for å bygge selvtillit og mestring. Den erfaringen med å stå foran et publikum tar elevene med seg inn i andre fag.


Tøyen orkester representerer en ny visjon om det nye Norge. Tøyen orkester er selve bilde på det nye Norge.

 

 

 

Konserter med Tøyen Orkester , musikk og kulturprogrammet 2018

Konsertoversikt 2018

 

Tøyen Orkester og Tøyen musikk- og kulturprogram

 

 

VÅREN 2018

23.01.18         Instrumentkarusell 5 og 6

06.03.18         Instrumentkarusell 7 og 8

09.03.18          Kulturskolens orkester konsert i konserthuset. 14 av våre strykerelever deltok

10.04.18         Instrumentkarusell 8 og 9

08.05.18         Instrumentkarusell 10 og 11

11.05.18         Ekstra øvelse med spilling i nabolaget for korpsavdelingen

16.05.18         Barnehagespilling for korpset

16.05.18         Konsert for strykerne

17.05.18         Spilling for skolen med korpsavdelingen i barnetoget

21.06.18         Konsert for lærerne på Tøyen sin sommeravslutning

 

-

HØSTEN 2018

25.09.18         Instrumentkarusellkonsert 1

20.10.18         Trompetelever spilte for arrangement på K-1

30.10.18         Instrumentkarusellkonsert 2

04.11.18         Konsert for orkesteret på Barnas verdensdager

06.11.18         Orkesterkonsert Tøyen skole, ettermiddagskonsert

15.11.18          Trompetensemblet spilte konsert

18.11.18         Trommekorpset spilte på åpning av utstillingen av installasjoner for Koldstadgata

27.11.18         Instrumentkarusellkonsert 3

27.11.18         Klassekonserter 4.trinn

27.11.18         Klassekonsert 3.trinn

28.11.18         Klassekonsert 5.trinn

28.11.18         Klassekonsert 6.trinn

05.12.18         Samarbeidskonsert med Ellayaliorkesteret og Tøyen orkester Grønland kirke

06.12.18         Tøyen Orkester spilte på konferanse for Redd Barna

11.12.18         Huskonsert for ettermiddagselever

20.12.18         Julekonsert for alle lærerne på Tøyen skole

Oktober trommekorpset spilte på Tøyen torg

  1. kammerkonserter vår 2018

Klassekonserter alle trinn vår 2018


Høsten 2019


Startet sterkt med spilling på Oslo Kammermusikkfestival, med selveste ArTellefsen som komfransier

Så spilte vi på =VI konferansen i regi av Norsk kulturskoleråd og Oslo Kulturskole

Åpning av Hallen til Tøyen sportsklubb

2. klasse instrumentkarusellkonsert

Internasjonalt møte for landskapsarkitekter

3. oktober skal vi spille i anledning Hennes Majestet Dronning Sonjas besøk på Tøyen i forbindelse med TV-Aksjonen 2019

 

 

 Musikk og kulturprogrammet er et innovativt program som har til hensikt å skape et samfunn der alle barngis samme muligheter til kulturell opplæring ,der alle barn får gleden av å lære å spille etinstrument.


Gjennom aopplæring på instrument bygger vi selvtillit. Mestring ogselvtillit gir grobunn for god læring i alle fag.

I orkesteret lærer barna respekt for hverandre,toleranse og samhandling.


Det å spille sammener motiverende og stimulerende.

Det å gjøre tingsammen forebygger mobbing, og bygger helemennesket. Det gjør noe med den sosialebevisstheten.

Det å spille musikk sammen forebygger konflikter og bygger respekt mellom mennesker.

I deler av vårt samfunn står utfordringer i kø.

Vi må bygge selvtillit og tilhørighet i sunne aktiviteter hos barn og unge.

Vi må være det som gjør at barn og unge havner på riktig side av loven.

Mestring gir selvtillit, selvtillit gir grobunn for god læring og riktige valg. Ingen skal behøve å være fattig på selvtillit.

 

 

Samhold og respekt


Gjennom musikk skapes vennskap. Vi må bygge gode og konstruktive arenaer for barn og ungdom slik at de får muligheter til å utvikle sine individuelle ferdigheter.

Veien til god inkludering går gjennom musikk og kultur.

Musikk og kultur gir stor fellesskapsfølelse.

Det gir sosial kompetanse.

Det betyr ingenting om du er rik eller fattig, fra hvilket land du kommer, hvilken religion du tilhører. Mennesker som spiller kriger ikke.

Musikk og kultur skaper likeverdige mennesker.

Gode tiltak fører til gode holdninger.

Musikk og Kulturprogrammet og orkesteret på Tøyen gir barn og foreldre noe å være stolte over.

Opplevelser som kan ha enorme positive konsekvenser for hele livet. Barnet og familien blir en del av et sosialt nettverk.

 

Endringer, vi utvikler programmet

Musikk og kulturprogrammet har i den tiden det har eksistert vært i kontinuerlig forandring og utvikling.

Det er store utfordringer i forhold til stabilitet i elevmassen. Mange av barna bor i kommunale utleieboliger med begrenset leietid. Det vil si at det er mye flytting, og uro rundt flere av barna. Da er det viktig å ha ett kulturelt tilbud som gir trygghet, samhold og tilhørighet.

 

TØYEN ORKESTER MOT 2025

Det overordnede målet for musikk og kulturprogrammet er å gi alle barn på Tøyen skole grunnleggende kompetanse i musikk og i instrumentale ferdigheter.

God musikkopplæring er viktig for å utvikle god kulturell kompetanse, og for å gjøre det bra i det norske samfunn.

Alle barn har lik rett til å utvikle sine talenter og ferdigheter.

Gjennom det å læreå spille et instrument utvikles hele mennesket.  Finmotorikk,  motorikk generelt, samhandling, respekt, mestring, selvtillit og forståelse.

Alt dette er viktig for å bli gode og deltakende samfunnsborgere.

Mestring gir selvtillitt, og selvtillitt er selve grunnsteinen for å lykkes.

Et menneske kan være fattig, men det kan ikke være fattig på selvtillit.

Tøyen orkester skal bli et fullt utbygget symfoniorkester med fler orkestersamspill på forskjellige alderstrinn/nivå.


Morgendagens filharmonikere kommer fra Tøyen.

 

Tøyen orkester skal bli et solid og varig tilbud for barn, unge og voksne i Bydel Gamle Oslo.


Startskuddet for Tøyen orkester ble konserten vi hadde i Grønland kirke 21. desember 2016)


https://www.youtube.com/watch?v=_YMLEnsoL7c

Julehilsen 2018 https://www.youtube.com/watch?v=j1uABRN4rO0&t=8s


Orkesteret har eksistert på Tøyen skole siden starten men da i skoletiden/AKS og med prosjektøvelser.

Tøyen orkester har pr. i dag 35 musikanter inkludert juniorer.


Det er de samme musikerne/pedagogene som jobber i Kulturskolen og med Tøyen, noe som skaper stabilitet for barna, og som hjelper til med å rekruttere elever til Tøyen orkester.

I tillegg til selve orkesteret, har i 2018 små grupper, korpset, trommekorpset, og solister deltatt på forskjellige arenaer i bydelen

 

 Goals for the next 7 years:

 

Get chambergroup rehearsals in the afternoon

 

Have possibilities for our musicians to practice at school every day after school time

 

Have orchestra school in the school holidays

 

Get a chamber ensemble from the best students

 

Have exchange and concerts together with other school orchestras Expand the orchestra

 

Music mind games in all grades

 

Too start with violin and music group in the kinder garden

 

Starting lessons in music theory, conducting and composing

 

Starting young leader education

 

Start with choir for 2 - 3 grade

 

Singing lessons for 6-7 grade

 

Musical or performance for 7 grade

 

Concerts with professional musicians

 

Get more students at the afternoon lessons

 

Orchestra rehearsal 2 hours instead of one

 

Get a junior orchestra in afternoon

 

We have to give all children a positive hobby in a safe environment and to let them experience and show others what it is to master something.

 

We have to give all children the chance to learn, and the pleasure of learning, a musical instrument

Music prevents conflict and increases respect between each other

 

The integration of multi-culture in music teaching and are very important

 

We must pursue constructive child and youth development through music, and increase understanding between children, youth and parents from different cultures and nationalities.

 

We must run projects work with the aim of recruiting more minorities throughout the organisations of music.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

UdjwislGQ1CPl9F37L2aLw
fullsizeoutput_41d1
IMG_0148
jKKkhwd0QyaKTkgnci7eEg
IMG_6514
IMG_6489
IMG_6485
IMG_6480
IMG_6488
IMG_6503
IMG_6670
IMG_6063
IMG_6673
K6coGXLRQTiziwGNDW8uhQ
k4vbYy1xTAC5yavitvrRsw
fullsizeoutput_41c9
IMG_6308
UZhhs5dVQ9eAPbmhP8p%nw
l6NbNioDR3iBRf3nUSvvDw
b5zmE0AeSuC78q4jqxWKGw
JNaszRz+QrGf3h%Ptc7m%g
IMGP0363
fullsizeoutput_3448
fullsizeoutput_3b11
E-postvedlegg-16
E-postvedlegg-14
E-postvedlegg-12
IMGP0673
IMG_5093
s7NjmKgfS0SQH3l8Do9vAw
R654EBPERyWeB7y09Gw%rA
oGby1naXRCCLIxEAgC6NjQ
IPzd+ncYTrSHdW2iZjRvHA
IMG_4142
7JNzSHM0QKejFA1ufS4tJQ
fullsizeoutput_41a1
VygIwTXwR8u4WZcTJC2Ysw
A2czMq9lQtq0M4fWAUAVxQ
qdSFPCx+QGq+jkHjEIYtGw
SPDd2dj2SNOvqjWGv2E58w
s9yLvc5sQhifmh%ceRKwpg
MU4nEclhS2uA1ohwVHHcvw
ZpNjxEgdReq+cHoRNjBtEA
EW%ziuu9TJmzHvefWcfTug
43f3J7BtSIqi1wYomWEM7Q
fullsizeoutput_419f
fullsizeoutput_41a3
fullsizeoutput_419e
vXGJNbNSQB+dDY6C44PZoA
gcRvdF+VTZSAPmRY63jUqQ
Euba6dIdQwuPSeMbJQUkrw
tP4VPQpFTR+21HwnvM3LFg
ecbfWmFZTP6Hk%UhVZe89w
1XIti1qzQCaAHOoyJ824sQ
BjTcA8E4SmyNahgqFr3qng
JNaszRz+QrGf3h%Ptc7m%g
EzmRetmYRVKpk1guop+QZg
sqWj2fCdTVuGvSC76y2KYA
kJHYg0tGSAqQcUsXqQMPuw
bTpCpV2VRMu%yHRyikxZLg
q%sr6NdFSN2uTes7Sf340A
LEhq+QPwQ8ya%KfpJUdIQw
BkMokTqlQYSdY1LwMb1rVQ
K7f4rvvVRXyLpTH%gQUdnA
QftrEEVySnykdSQZm9oBTw
oVr4+sovSTiBfVjzc0ydLA
jnJ+4BtoQUqVXRozlS9sQg
rh3R7+8gTja%LZwaBqa%NA
cu%xq3DJQXKou337oPraQg
NzLcN6qoSdW0%hkIK3KWGQ
NqEhPfVMTayhu9ZkKByP2Q
b8Mj9EalTBO7LvCG+vSzSQ
Ikdjt+3JS2uLqluSvPJ50g
fullsizeoutput_3f2d
YYSyKbkKSXKSL9LWPMTmAQ
fullsizeoutput_41d1
Z86M2euPTY2AQzMjfo7rYA
7K%+0Q4MQIGTFxsY5gLpOQ
ZrFVpn6pRt2oyfPI%aHj0w
EsHMVKo6QF6QSfsaWixtKg
IMG_0069
IMG_0150
PDhglMS8RT2GyJ9Ny0XBXg
ll6dTBE9RNSJ%PuGrrW2xA
qUtE0YZ1RGGM%AZ9H%Jo1A
IMG_5093
3KgZMZeETAyjvQiEDdg7CA
RqhoLvegRRS05OPGs%EX6Q
9ysfEKLZQKSOZfPjQ8I28Q
tAo%pXAOQY2Yf0Kkwpve8Q
rY0lAUK8RUqfxAeiRYQZhw
1WrdZnyARomBt1T+9wMK%w
IMG_0148
yOMn%GZJRnehlapUQWBWPA

MUSIC IS THE FUTURE FOR A BETTER WORLD


MUSIC MAKES A DIFFERENCE

When you give a child the possibility to learn it will learn.

Do you have any questions or want to come and visit us. Take contact by filling out this formular