Tøyen Orkester

Org.nr: 920 702 090
Hagegata 19
0577 OSLO

 


Gjennom musikk, musisering og konserter øker forståelsen mellom kulturer.

Forståelse for menneskeverdet, og respekten for hverandre.        

Gjennom musikk og kultur bygges hele mennesket.                                                              MUSIC MAKES A DIFFERENCE!


Tøyen Orkester er et unikt fargesprakende orkester som har tett samarbeid Tøyen skole, og Oslo kulturskole. Under mottoet: "Alle barn har rett til å lære å spille ett instrument", når orkesteret stadig nye høyder, og har blitt en viktig kilde til samhold, vennskap, læring, felleskap og glede i bydel Gamle Oslo.


Orkesteret har sitt utspring fra Tøyen skole sitt musikk og kulturprogram som ble igangsatt av Sissel Larsen og daværende rektor Tor Helgesen i regi av Oslo Kulturskole høsten 2009.


Orkesteret ble etablert som et fast ettermiddagstilbud i 2018, og teller ca 40 medlemmer fordelt på Tøyen orkester, Mellomorkesteret og Aspirantorkesteret. Tøyen skole har siden 2009 hatt satsningsområde på musikk. Alle elever fra 3 - 7 trinn får opplæring i grupper på et orkesterinstrument i de ordinære musikktimene. 


Musikk og kulturprogrammet og Tøyen orkester, har i den tiden det har eksistert vært i kontinuerlig forandring og utvikling.


Det er viktig å ha ett kulturelt tilbud som gir trygghet, samhold, tilhørighet og særdeles god instrumental opplæring. Det er store utfordringer i forhold til stabilitet i elevmassen. Mange av barna bor i kommunale utleieboliger med begrenset leietid. Det vil si at det er mye flytting, og uro rundt flere av barna. 

 

TØYEN ORKESTER MOT 2025


Det overordnede målet for musikk og kulturprogrammet er å gi alle barn på Tøyen skole grunnleggende kompetanse i musikk og i instrumentale ferdigheter. Utifra dette programmet bygges Tøyen orkester.


Vi mener at:


  • God musikkopplæring er viktig for å utvikle god kulturell kompetanse.
  • Alle barn har lik rett til å utvikle sine talenter og ferdigheter.
  • Gjennom det å læreå spille et instrument utvikles hele mennesket, finmotorikk,  samhandling, respekt, mestring, selvtillit og forståelse.
  • Kultur er viktig for å bli gode og deltakende samfunnsborgere.
  • Mestring gir selvtillitt, og selvtillitt er selve grunnsteinen for å lykkes.


Et menneske kan være fattig, men det kan ikke være fattig på selvtillit.


Tøyen orkester skal bli et fullt utbygget symfoniorkester med fler orkestersamspill på forskjellige alderstrinn/nivå.


Morgendagens filharmonikere kommer fra Tøyen :-)OPPBYGGING AV DEN FRIVILLIGE DELEN AV TØYEN ORKESTER

 

Tøyen orkester nådde i 2018 en milepæl.

 

Orkesteret ble skilt ut av Tøyen musikk og kulturprogram, og ble en egen enhet.

 

Orkesteret trakk for første gang øvelsene ut på ettermiddagstid kl. 15:00 – 16:00. Tidligere hadde øvelsene vært prosjektbasert

 

 Det ble nedsatt et interimstyre høsten 2018.

 

Januar 2019 holdt vi årsmøte, og et styre ble valgt.

 

Orkesteret er registrert  i Brønnøysund og frivillighetsregistere.


Så kom Covid 19 pandemien, så interimstyret fortsetter inntil videre


I tillegg til orkesterøvelsene, gis det også opplæring på instrument etter skoletid. Av de samme


kulturskolelærerne fra Oslo kulturskole som underviser i musikk og kulturprogrammet på dagtid.


Vi ønsker at Tøyen orkester skal bli godt synlig i bydel Gamle Oslo, Oslo og landet forøvrig


Vi har derfor mulighet til å sende ut forskjellige kammermusikkgrupper, trommekorps, korps og strykeokester samt solister på forskjellige oppdrag og spillinger