Spesialsøk som Aktivisering

SISSEL LARSEN

MUSIKK, HUND OG FOTO

Mye av dette går under begrepet spesialsøk. Spesialsøk er en fantastisk aktivitet for deg og din hund, og en aktivitet som hunden bare elsker.

I spesialsøket bruker vi en plattform, og/eller en søkskarusell, en søkbane, en duftsøksbane, vi jobber med romsøk, overflatesøk, og vannsøk.

Plattform brukes til innlæring av nye emner, men husk: det er viktig å fort  komme seg videre til søksbane, rom, og utendørs søk.

Bane og plattform er også fine redskap for nnlæring av markering, men  det er viktig å gjøre det riktig, ellers kan det fort bli targeting :-) 

Plattformarbeiedet er:

kjapt å lære inn et nytt emne

Kjapt avlære et emne

Diskriminering

SPESIALSØK SOM AKTIVISERING

Hunden er en stor ressurs for oss mennesker. Dens egenskaper brukes blant annet til søk etter savnede personer, søk etter sedler, etter narkotika og eksplosiver. Den brukes som besøkshund og terapihund på skoler, sykehus og institusjoner.


Hundens luktesans er unik, (og for ytterligere lesing her henviser jeg til kapittel 5 i Egtvedt og Køstes bok rundering i Teori og Praksis)

Tobias Gustavsons bok SPÅRHUNDEN


Hunden kan søke etter kantareller, nøkler, mobiltelefoner, finne en spesiell mengde valuta, den kan læres opp som epelepsi og diabeteshund, den kan detektere kreft (vis til engelsk side) den kan angi riktig tidspunkt for kunstig befruktning av kyr.

Hunden kan brukes til å påvise gasslekasjer, finne råte i stolper, finne rust i ledninger,  er til hjelp for politiet i kriminalsaker. Den finner lik, skytevåpen og kan søke i vann. Hunden kan finne forskjellige skadedyr, den kan påvise illegale DVDer, den finner kilden til hvor en brann har oppstått bare for å nevne noe.
Hvorfor plattform:

Riktig belønning og belønningsplassering

belønne fort og

uten sekundærforsterkere

Høy forsterkningsfrekvens

Riktig belønningsplassering

Optimering i kontrolerte former

Presentasjonsmulighet

Hundens kortidsminne såvel som

langtidsminne blir bedre gjennom

parameterne presentasjon, gjentagelse

og belønning

Førerens timig og iaktagelsesevner trenes


KRITERIER


Grunnferdigheter for plattforsarbeid

Grunnferdigheter for bane

Grunnferdigheter for rom og  søk ute

Markering

Ro og Balanse

Stødighet

Lese hunden

Hente informasjon

Optimering

Kvantifisering

Innlæring av sosial verbal forsterkning


Plattformen brukes til innlæring av nye emner, optimering  og kvantifisering

FOR PÅMELDING SPESIALSØK


WWW.CANIS.NO