Spesialsøk

Mye av dette går under begrepet spesialsøk. Spesialsøk er en fantastisk aktivitet for deg og din hund, og en aktivitet som hunden bare elsker.

I spesialsøket bruker vi en plattform, og/eller en søkskarusell, en søkbane, en duftsøksbane, spann, boker. Vi jobber med romsøk, overflatesøk, søk på transportmidler, embalasje og egentlig alt mulig.

Bane og plattform er også fine redskap for nnlæring av markering, men  det er viktig å gjøre det riktig, ellers kan det fort bli targeting :-) 


SPESIALSØK

Hunden er en stor ressurs for oss mennesker. Dens egenskaper brukes blant annet til søk etter savnede personer, søk etter sedler, etter narkotika og eksplosiver. Den brukes som besøkshund og terapihund på skoler, sykehus og institusjoner.


Hundens luktesans er unik, (og for ytterligere lesing her henviser jeg til kapittel 5 i Egtvedt og Køstes bok rundering i Teori og Praksis)

Tobias Gustavsons bok SPÅRHUNDEN


Hunden kan søke etter kantareller, nøkler, mobiltelefoner, finne en spesiell mengde valuta, den kan læres opp som epelepsi og diabeteshund, den kan detektere kreft (vis til engelsk side) den kan angi riktig tidspunkt for kunstig befruktning av kyr.

Hunden kan brukes til å påvise gasslekasjer, finne råte i stolper, finne rust i ledninger,  er til hjelp for politiet i kriminalsaker. Den finner lik, skytevåpen og kan søke i vann. Hunden kan finne forskjellige skadedyr, den kan påvise illegale DVDer, den finner kilden til hvor en brann har oppstått bare for å nevne noe.