Spesialsøk som Aktivisering

 

SPESIALSØK SOM AKTIVISERING

Hunden er en stor ressurs for oss mennesker. Dens egenskaper brukes blant annet til søk etter savnede personer, søk etter sedler, etter narkotika og eksplosiver. Den brukes som besøkshund og terapihund på skoler, sykehus og institusjoner.

 

Hundens luktesans er unik, (og for ytterligere lesing her henviser jeg til kapittel 5 i Egtvedt og Køstes bok rundering i Teori og Praksis)

Tobias Gustavsons bok SPÅRHUNDEN

 

Hunden kan søke etter kantareller, nøkler, mobiltelefoner, finne en spesiell mengde valuta, den kan læres opp som epelepsi og diabeteshund, den kan detektere kreft (vis til engelsk side) den kan angi riktig tidspunkt for kunstig befruktning av kyr.

Hunden kan brukes til å påvise gasslekasjer, finne råte i stolper, finne rust i ledninger, er til hjelp for politiet i kriminalsaker. Den finner lik, skytevåpen og kan søke i vann. Hunden kan finne forskjellige skadedyr, den kan påvise illegale DVDer, den finner kilden til hvor en brann har oppstått bare for å nevne noe.

Mye av dette går under begrepet spesialsøk. Spesialsøk er en fantastisk aktivitet for deg og din hund, og en aktivitet som hunden bare elsker.

I spesialsøket bruker vi en plattform, en søkskarusell, en søkbane, en duftsøksbane, vi jobber med romsøk, overflatesøk, og vannsøk for å lære molekylvandring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For å ha sagt det, det er med plattform som alle ting, det er lett når man kan det. Da kan man lære inn nye emner på minutter.

Feil innlæring fører til dårlig eller ingen innlæring.

Plattform er det optimale redskap for å eliminere sekundærforsterkere.

 

Plattform brukes til innlæring av emner, det er viktig å fort komme seg videre til bane, rom, og søk ute.

Bane og plattform er fine redskap for nnlæring av markering, men det er viktig å gjøre det riktig, ellers får man det rett og slett ikke til. Problem som da oppstår er at hunden begynner med targeting.

 

Kriterier for plattformarbeiedet er kjapt å lære inn et nytt emne

Kjapt avlære et emne

Diskriminering

 

Når hund og fører har kontroll på plattformen, og grunnferdighetene sitt, bli, dekk, samt kontakten er på plass er det på tide å starte innlæringen av et emne. Det kan for så vidt være hva som helst man søker på men te er veldig fint, lett å få tak i og lett å tynne ut.

For hunden er dette en lek, og du er den som står foran og har full kontroll over hvor emne som utløser godbiten

 

Når hunden skal lære dette starter vi med en boks, de andre ”hullene” er tomme, kun en boks i plattformen. Ettervert så setter man inn flere bokser. Fortsatt veldig lite forstyrrelser, gradvis setter man inn forstyrrelser, og hunden skal fortsatt velge te, selv om det ligger hjortefileet i en av de andre boksene.

Renslighet er veldig viktig

FOR PÅMELDING SPESIALSØK

 

WWW.CANIS.NO

 

Hvorfor plattform:

Riktig belønning og belønningsplassering

belønne fort og

uten sekundærforsterkere

Høy forsterkningsfrekvens

Riktig belønningsplassering

Optimering i kontrolerte former

Presentasjonsmulighet

Hundens kortidsminne såvel som

langtidsminne blir bedre gjennom

parameterne presentasjon, gjentagelse

og belønning

Førerens timig og iaktagelsesevner trenes

 

KRITERIER

 

Grunnferdigheter for plattforsarbeid

Grunnferdigheter for bane

Grunnferdigheter for rom og søk ute

Markering

Ro og Balanse

Stødighet

Lese hunden

Hente informasjon

Optimering

Kvantifisering

Innlæring av sosial verbal forsterkning

 

Plattformen brukes til innlæring av nye emner, optimering og kvantifisering

Copyright © Sissel Larsen