HOME

 

We must pursue constructive child and youth development through music,

and increase understanding between children, youth and parents from different cultures and nationalities.

 

We have to give all children a positive hobby in a safe environment and to let them experience and show others what it is to master something.

 

We have to give all children the chance to learn, and the pleasure of learning,

a musical instrument

 

Sissel Larsen

 

 

For å beholde musikantene i skolekorpset er det viktig at de får god opplæring av høy kvalitet. Det gjelder på alle nivå.

Selvtillit og mestring er avgjørende. God læring gir god utvikling. Stolthet og tilhørighet er byggende.

Det å spille i ensembler er lærerikt og utfordrende.

SISSEL LARSEN

Copyright © sissel larsen +4790277576 www.sissellarsen.no